Bir Eş ve Hayat Arkadaşı olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Usve-i Hasene”, yani uyulacak, arkasından gidilecek, örnek alınacak en güzel model olarak tarif edilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hiç şüphesiz ki bir eş ve hayat arkadaşı olarak da zirvedeki örnek insandır.

Rasulullah’ın hanımlarına karşı hareket ve davranışları, onlara verdiği değeri, onlarla olan ilişki ve münasebetlerini araştırdığımızda ortaya çıkan tablo, “modern” ve “aydın” diye geçinenleri hayrete düşürecek kadar yüksek seviyede ve güzeldir. Cahiliyye ve orta çağda kadınları şeytan olarak niteleyen, uğursuzluk ve utanç vesilesi olarak kabul eden, aşağılayan, hor gören, sadece cinsel tatmin olunma aracı olarak addeden, hak-hukukunu gözetmeyerek değer vermeyen ve adeta bir eşya gibi alıp-satan ve miras olarak alıp-veren zihniyet, insanlığın iftihar tablosu Efendimiz (s.a.v.)’in 1400 yıl öncesinde söylemiş olduğu ve günümüzde dahi son derece medenî bir bakış açısı olan “Bana dünyadan Kadın sevdirildi” sözüyle devrilmiştir.  Weiterlesen

Werbeanzeigen

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Spor

Fıtrat dini olan dinimiz İslam, yaratılan herşeye uygun olduğu gibi, eşref-i mahlukat olan insanın yaratılışına da hiç bir şekilde ters düşmemektedir. İslam’ın temel kaynaklarını teşkil eden Kur’an ve Sünnet, insanın fıtratını, kapasitesini, ruhi ve bedeni ihtiyaçlarını göz ardı etmemiş, gelişen ve değişen toplumsal şartların ve ihtiyaçların ortaya çıkaracağı meselelere genel ve evrensel ilkeler sunarak, insanın ihtiyaçlarına bu ilkelerin ışığında çözüm bulma imkanı vermiştir. Kur’an- Kerim’de buyurulan “Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez” ayet-i kerimesi de insanoğlunun yaratılış ve fıtratına uygun düşmeyen hiçbir şey ile mükellef kılınmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla insanın fıtratında bulunan yeme-içme ve çiftleşme gibi ihtiyaçların yanı sıra, belli sınırlar çerçevesinde eğlenmek, spor yapmak, dinlenmek ve insan ruhunu okşayan benzer faaliyetlerde bulunmak da yasaklanmamış, tam aksine tavsiye edilmiş, kimi zaman da hatta zorunlu görülmüştür. Weiterlesen

Ticaret Hayatında Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bütün kemâl ve güzel vasıfları kendisinde toplayan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bizzat Allah-u Teala tarafından övülmüş, üstün ve mükemmel ahlakından dolayı arkasından gidilecek ve kendisine uyulacak en güzel model olarak tarif ve taktim edilmiştir.

Hayatının tüm alanlarında olduğu gibi, alışveriş ve ticaret hayatıyla da zirvedeki örnek insanı teşkil eden Efendimiz (s.a.v.), risaletinden önce toplumdan uzak yaşamadığı gibi, peygamberliği esnasında da bu tutumundan vaz geçmemiştir. Henüz küçük yaşlarda iken ticaret hayatına atılmış, herkes gibi O da alışverişlerde bulunmuş, parasını kazanmış ve harcamış, yeri geldiğinde ise ortaklık yapmış ve borç bile alıp verimiştir.

Peygamberimizin de mensubu bulunduğu Kureyş kabilesinde ticaretle uğraşmak öteden beri zaten çok yaygın idi. Hz. Peygamber’in ataları, diğer Arap kabileleriyle alışverişler’de bulunuyor, soylarından gelen bu mesleklerini sürdürüyor ve geliştiriyorlardı, tıpkı Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in de yaptığı gibi. Weiterlesen

Ömer Döngeloğlu: “O’nu (s.a.v.) anlamalı ve sünnetlerine sımsıkı yapışmalıyız!”

Ömer Döngeloğlu kimdir?

1968 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde (önceki ismi Altunyurt olan) Yavuz Selim ilkokulunda okudu. Orta okul ve liseyi ise Zile İmam-Hatip Lisesi’nde bitirdikten sonra, açık öğretim fakültesi Sosyal Bilimler önlisans ve İlahiyat Fakültesi önlisans programlarından mezun oldu. 1986-1996 yılları arasında Tokat’ta İmam-Hatiplik yaptı. Halen yaşadığı medeniyetler diyarı aziz İstanbul’a 1996 yılında geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şef, müdür yardımcılığı ve kısa bir süre de arşiv müdürlüğü gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında İslam tarihi ve siyer ağırlıklı pek çok söyleşi, sohbet, seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı ve halen katılmaya da devam ediyor. Kanal 7’de yayınlanan “O’nun İzinde” programındaki etkileyici anlatımı ve samimi üslubuyla milyonları ekrana kilitledi. Seyr FM ve Lalegül FM’de radyo programlarında sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor. “Peygamberin İzinde” isimli bir kitap çalışması olan Ömer Döngeloğlu, halen İstanbul’da ikamet etmekte olup, evli ve beş çocuk babasıdır. Weiterlesen

Gönüllerde Taht Kuran Hayatından Kesitlerle Hazreti Muhammed (s.a.v.)

Ferdî ve manevî hayatta olduğu gibi, sosyal ve maddî hayatta da üstün ahlak ve şahsiyetiyle zirveyi teşkil eden insan, kuşkusuz ki kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bize ideal ve model olarak taktim ettiği sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Örnek insan olarak Hz. Peygamber, sözleri ve uygulamaları ile müslümanlara günlük yaşamda rehberlik edecek davranış modelleri sergilemiş ve bunlar ashabının büyük gayreti sonucu itinâ ile kaydedilerek, sonraki nesillere de aktarılımıştır. Kur’an veya Hadis kaynaklarının verdiği bilgiler, yalnızca Efendimiz (s.a.v.)’in hayatını, bedenî özelliklerini, karakter ve kişiliğini anlatması bakımından değil, aynı zamanda o devirdeki toplum hakkında malumatlar sunması bakımından da son derece ehemmiyet taşımaktadır.

Peygamber efendimizin duygu ve düşüncelerini nasıl ifade ettiği, hangi durumlarda nasıl davrandığı hemen hemen tamamıyla bilinmektedir. Bu makalemizde ahlak âbidesi olan Rasulullah Efendimiz’in hayatından kesitler sunarak, milyarlarca insanın gönlünde taht kurmasına vesile olan ve insanlık tarihinde belki de eşi benzeri bulunmayan davranış modellerinin bir kaçına yer vereceğiz. Weiterlesen